האיגוד העולמי למדעי היהדות

מענקים

תכנית מלגות בינלאומית על שם אפרים א"א אורבך:

קרן המלגות היא מפעל משותף לאיגוד העולמי למדעי היהדות ולקרן הזיכרון לתרבות יהודית, לזכרו של פרופ' אורבך שהיה נשיא האיגוד וסגן-נשיא קרן הזיכרון לתרבות יהודית. המפעל נועד לקדם את עבודות המחקר של חוקרים צעירים מצטיינים ולסייע להם לפרסם את ספרם הראשון. המלגות מוענקות לפוסט-דוקטורנטים במדעי היהדות שסיימו את עבודת הדוקטורט בהצטיינות, ושקיבלו את תואר הדוקטור עד שלוש שנים קודם לתאריך הגשת המועמדות. המלגות הן בגובה של עד $10,000 לשנה אחת. הזוכים במלגות יוזמנו לשאת הרצאה על נושא מחקרם בקונגרס העולמי למדעי היהדות.    

הכתובת לקבלת טפסי בקשה היא:  Memorial Foundation for Jewish Culture 50 Broadway, 34th Floor New York,  N.Y.  10044,  USA , או בדוא"ל: office@mfjs.org    

הפנייה לקרן הזיכרון לקבלת טפסי בקשה ולהגשת טפסי המועמדים תיעשה באמצעות המוסדות שבהם כתבו המועמדים את עבודות הדוקטור שלהם. פניות ישירות של מועמדים לא תיענינה. קול קורא מפורסם בסביבות ינואר, תשובות במהלך הקיץ.

 

מענק תמיכה בפרסום ספר:

פעם בשנה, האיגוד העולמי למדעי היהדות מחלק מענקי תמיכה לפרסום ספרים בתחום מדעי היהדות. המענק ניתן למספר חוקרים ומיועד לחוקרים שלא עומדת לרשותם קרן מחקר ואינם, ולא היו, בעלי תקן באחת מהאוניברסיטאות בארץ. המענק יועבר ישירות להוצאה לאור. 

על הפונים להיות חברים באיגוד, לשלוח קו"ח, מכתב המלצה אחד על הספר, תיאור קצר של תוכן הספר (עד 2 עמודים) וחוזה חתום עם ההוצאה לאור או אישור קבלה לפרסום. מסמכים נוספים לא ילקחו בחשבון. בגוף המייל יש לכתוב כמה מהסכום גויס עד כה (אין צורך להציג מסמכים). קול קורא יוצא כחודש אחרי פסח, ותשובות מתקבלות אחרי החגים.

מענק תמיכה לשנת 2018:

המענק מיועד לחוקרים החברים באיגוד (שימו לב שתשלום דמי החבר תקף לשנה קלנדרית בלבד. ניתן לשלם דמי חבר לשנת 2018 בקישור) שלא עומדת לרשותם קרן מחקר ואינם ולא היו  בעלי תקן באחת האוניברסיטאות. המענק, בגובה של עד 5,000 ש"ח, יועבר ישירות להוצאה לאור.

על הפונים לשלוח קו"ח, מכתב המלצה אחד על הספר, תיאור קצר של תוכן הספר (עד 2 עמודים) וחוזה עם ההוצאה לאור. מסמכים נוספים לא ילקחו בחשבון. בגוף ההודעה יש לכתוב מה הסכומים שגויסו עד כה (אין צורך להציג מסמכים).

את המסמכים יש לשלוח למשרדי האיגוד עד יום ה', 14.06.18 בדואר אלקטרוני לכתובת jewishst@vms.huji.ac.il.

צרו קשר

  • כתובת: הבניין למדעי היהדות ע"ש יצחק רבין, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

  • טלפון: 5325841 2 972+

  • דואר אלקטרוני: jewishst@vms.huji.ac.il

עקבו אחרינו